קורס למידה עמוקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מרקו דניאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  18:45  ד"ר מרקו דניאל  ווסטון 003

קורס תורת האינפורמציה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מרקו דניאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  17:15  19:45  ד"ר מרקו דניאל  ווסטון 026