דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 22:37

קורס תזונה ודיאטטיקה שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ניימרק ג'ני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:30  14:00  ד"ר ניימרק ג'ני  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ניימרק ג'ני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  ד"ר ניימרק ג'ני  כלכלה 111

קורס חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקר שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ניימרק ג'ני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  ד"ר ניימרק ג'ני  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס ביוכימיה כללית וקלינית שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ניימרק ג'ני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר ניימרק ג'ני  כלכלה 204

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ניימרק ג'ני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  ד"ר ניימרק ג'ני  כלכלה N-02

קורס מבוא לאפידמיולוגיה שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ניימרק ג'ני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  ד"ר ניימרק ג'ני  כלכלה 111

קורס קידום בריאות שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ניימרק ג'ני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:00  14:30  ד"ר ניימרק ג'ני  כלכלה 111

קורס חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק ב' שנה"ל 2019


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר ניימרק ג'ני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:00  12:30  ד"ר ניימרק ג'ני  ווסטון 130