קורס ביולוגיה של התא שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עמיאל עליזה שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  09:45  11:15  פרופ' עמיאל עליזה שלומית  כלכלה 104

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עמיאל עליזה שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:30  16:00  פרופ' עמיאל עליזה שלומית  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' עמיאל עליזה שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:05  17:35  פרופ' עמיאל עליזה שלומית  כלכלה 207

קורס גנטיקה ואמבריולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עמיאל עליזה שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  פרופ' עמיאל עליזה שלומית  כלכלה 111

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עמיאל עליזה שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  פרופ' עמיאל עליזה שלומית  כלכלה 111

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' עמיאל עליזה שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  10:00  פרופ' עמיאל עליזה שלומית  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס גנטיקה ואמבריולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עמיאל עליזה שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:45  פרופ' עמיאל עליזה שלומית  כלכלה 001 - אודיטוריום