קורס כלכלת רשת וניהול עסקים דיגיטליים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר עציוני אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:30  18:00  ד"ר עציוני אמיר  כלכלה 207

קורס סמינר כלכלת רשת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר עציוני אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  17:15  19:45  ד"ר עציוני אמיר