קורס בניית יישומים מאובטחים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מובשוביץ דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:00  19:30  ד"ר מובשוביץ דוד  כלכלה 102

קורס קריפטוגרפיה ופיתוח מאובטח שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מובשוביץ דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  ד"ר מובשוביץ דוד  כלכלה 104