קורס יסודות השיווק שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  14:45  גב' גולדשטיין ענת  כלכלה 107

קורס חדשנות בפיתוח מוצר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  19:45  גב' גולדשטיין ענת  ווסטון אודיטוריום

קורס שיווק למיזמים חדשים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  גב' גולדשטיין ענת  כלכלה 103

קורס יסודות השיווק שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  12:45  גב' גולדשטיין ענת  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  13:15  15:45  גב' גולדשטיין ענת  כלכלה 102

קורס כלכלת מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  גב' גולדשטיין ענת  כלכלה 102

קורס יסודות השיווק שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  17:45  20:15  גב' גולדשטיין ענת  כלכלה 102

קורס כלכלת מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  גב' גולדשטיין ענת  כלכלה 101

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטיין ענת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  גב' גולדשטיין ענת  כלכלה 101