דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס יסודות השיווק שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:30  19:00  גב' גולדשטין ענת  ווסטון 128

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  18:45  גב' גולדשטין ענת  כלכלה 204

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  19:15  21:45  גב' גולדשטין ענת  כלכלה 204

קורס חדשנות גלובלית ומגוונת שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:30  16:00  גב' גולדשטין ענת  ווסטון 128

קורס עקרונות הבינה העסקית BI בעולם המשחוק שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  09:00  14:00  גב' גולדשטין ענת  כלכלה 306 - מעבדת חדשנות

קורס יסודות השיווק שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  10:45  גב' גולדשטין ענת  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  10:45  גב' גולדשטין ענת  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  14:45  גב' גולדשטין ענת  

קורס חדשנות בפיתוח מוצר דיגיטלי בתלת מימד שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' גולדשטין ענת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  13:45  גב' גולדשטין ענת