קורס ילדים בחירום שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' ורסנו אייסמן טלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  גב' ורסנו אייסמן טלי  פומנטו 211