קורס ניהול פרוייקטים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אספיר טל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  17:45  ד"ר אספיר טל  כלכלה 101

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אספיר טל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  ד"ר אספיר טל  כלכלה 101

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר אספיר טל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:15  19:45  ד"ר אספיר טל  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר אספיר טל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:15  19:45  ד"ר אספיר טל  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אספיר טל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:00  17:30  ד"ר אספיר טל  כלכלה 102

קורס סוגיות מתקדמות במערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אספיר טל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  17:50  19:20  ד"ר אספיר טל  כלכלה 103