קורס נושאים בגיאומטריה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' רודיטי יהודה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  13:45  פרופ' רודיטי יהודה