קורס תורת הגרפים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' רודיטי יהודה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  13:45  פרופ' רודיטי יהודה  ווסטון 238