קורס ניהול הפרסום שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בכר ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:45  20:15  ד"ר בכר ורד  כלכלה 208

קורס מודלים של התנהגות צרכנים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בכר ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:00  18:30  ד"ר בכר ורד  כלכלה 208

קורס ניהול הפרסום שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בכר ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:30  22:00  ד"ר בכר ורד  כלכלה 208

קורס ניהול ארגוני שרות וטיפול בפרט ובקבוצה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בכר ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:30  14:00  ד"ר בכר ורד  כלכלה 104

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בכר ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:45  12:15  ד"ר בכר ורד  כלכלה N-02

קורס סמינר קליני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בכר ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  08:15  10:45  ד"ר בכר ורד