קורס ניתוח מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' בירן אחיטוב דפני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  גב' בירן אחיטוב דפני  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' בירן אחיטוב דפני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  גב' בירן אחיטוב דפני  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' בירן אחיטוב דפני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  גב' בירן אחיטוב דפני  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' בירן אחיטוב דפני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  20:15  21:45  גב' בירן אחיטוב דפני  כלכלה 209 - מעבדה