קורס פיתוח מציאות מדומה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אייזנברג עומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  17:30  21:00  מר אייזנברג עומר