קורס משפחה כן בוחרים: משפחות רב גוניות בעידן שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 127

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 109

קורס התפתחות לאורך מרחב החיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:15  09:45  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 007

קורס תיאוריה ופרקטיקה: יעוץ והנחיה למשפחות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:15  13:45  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 127

קורס פרקטיקום א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:00  20:15  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 115

קורס סדנת מיומנויות יעוץ שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  20:30  22:00  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 126

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:45  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 126

קורס הבסיס התיאורטי לייעוץ זוגי ומשפחתי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:15  11:45  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 007

קורס יזמות וקריירה-ייעוץ משפחתי ואירגוני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:15  13:45  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 126

קורס פרקטיקום ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רמר ביאל שרון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:00  20:30  ד"ר רמר ביאל שרון  ווסטון 114