קורס כלכלת ישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר זיו ריסן סני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  מר זיו ריסן סני  כלכלה 207

קורס כלכלת נדל"ן שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר זיו ריסן סני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  מר זיו ריסן סני  כלכלה 207

קורס כלכלת ישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר זיו ריסן סני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  מר זיו ריסן סני  כלכלה 109

קורס סמינר - מדיניות כלכלית בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר זיו ריסן סני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  מר זיו ריסן סני  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס מבוא ללימודי נדל"ן שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר זיו ריסן סני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  17:15  18:45  מר זיו ריסן סני  כלכלה 208