קורס דיבייט ורטוריקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן אלון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  17:45  מר כהן אלון  ווסטון 127