קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  12:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  

קורס מתמטיקה בדידה שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  13:15  14:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  

קורס אלגברה ליניארית 2 שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:30  14:00  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  
 א  ה  09:00  10:30  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  

קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:15  17:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  

קורס אלגברה לינארית 1 שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  13:15  14:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  

קורס מתמטיקה בדידה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  11:15  14:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית