קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  11:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  ווסטון 003

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:15  15:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  ווסטון 003

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  11:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  ווסטון 030

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  ווסטון 030

קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  14:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  ווסטון 126
 ב  ו  10:15  11:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  ווסטון 001

קורס אלגברה ליניארית 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  ווסטון 030
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר בנבנישתי-שפילקה כרמית  ווסטון 126