קורס כלכלה משתפת שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  19:15  20:45  ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים  

קורס יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:15  13:45  ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים  

קורס עולם המטבעות בעידן החדש שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:30  22:00  ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים  

קורס מטבעות משלימים ובלוקצ'יין שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:15  09:45  ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים  

קורס ערים חכמות וערים משתפות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים