קורס מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר יחזקאל עובד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  מר יחזקאל עובד  ווסטון 128