קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:30  10:00  ד"ר בנימין שלומית  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  ד"ר בנימין שלומית  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס תיאוריות סוציולוגיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  12:45  ד"ר בנימין שלומית  ווסטון 007

קורס בית והעדר בית בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:00  13:30  ד"ר בנימין שלומית  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס קורס משולב התנסות: דיור ציבורי בישראל- א שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:30  10:00  ד"ר בנימין שלומית  ווסטון 115

קורס אתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערבים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  ד"ר בנימין שלומית  ווסטון 115

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  ד"ר בנימין שלומית  כלכלה 107

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:00  13:30  ד"ר בנימין שלומית  כלכלה 107

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר בנימין שלומית  כלכלה 108

קורס קורס משולב התנסות: דיור ציבורי בישראל -ב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:30  10:00  ד"ר בנימין שלומית  ווסטון 115

קורס אתניות והגזעה: מעדות המזרח ליהודים ערבים שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר בנימין שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  ד"ר בנימין שלומית