קורס מאקרו כלכלה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הייזלר אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  09:15  11:45  ד"ר הייזלר אודליה  כלכלה 204

קורס כלכלה פוליטית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הייזלר אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:30  14:00  ד"ר הייזלר אודליה  כלכלה 207

קורס סמינר-כלכלה פוליטית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הייזלר אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  11:31  12:15  ד"ר הייזלר אודליה  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הייזלר אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  15:45  ד"ר הייזלר אודליה  כלכלה 109

קורס מאקרו כלכלה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הייזלר אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:15  14:45  ד"ר הייזלר אודליה  כלכלה 102

קורס מבוא לכלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הייזלר אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:00  13:30  ד"ר הייזלר אודליה  כלכלה 204

קורס כלכלת משפחה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הייזלר אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  ד"ר הייזלר אודליה  ווסטון 115