דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס מאקרו כלכלה א' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר היזלר אודליה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  14:45  ד"ר היזלר אודליה  כלכלה 205

קורס סמינר - Applied Data Science שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר היזלר אודליה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר היזלר אודליה  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס מבוא למאקרו כלכלה שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר היזלר אודליה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  12:45  ד"ר היזלר אודליה  

קורס כלכלה פוליטית שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר היזלר אודליה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:45  ד"ר היזלר אודליה  

קורס מבוא לכלכלה שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר היזלר אודליה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:15  16:45  ד"ר היזלר אודליה  כלכלה 206

קורס כלכלת משפחה: נישואים, ילדים וקריירה שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר היזלר אודליה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  ד"ר היזלר אודליה  פומנטו 104

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר היזלר אודליה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:15  13:45  ד"ר היזלר אודליה