קורס יסודות המימון שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  13:15  14:45  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 107
 א  ה  14:15  15:45  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 102

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  15:15  16:45  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 107

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 102

קורס ממשל תאגידי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:00  15:00  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס סמינר-השקעות אלטרנטיביות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:15  12:45  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס ניהול פיננסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:00  18:30  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 102

קורס ממשל תאגידי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  11:30  13:00  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 204

קורס ניהול המימון שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:00  18:30  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' זוטא שלומית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:45  21:15  פרופ' זוטא שלומית  כלכלה 109