קורס תכנות WEB שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר ברזילי אורלי  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  ד"ר ברזילי אורלי  כלכלה 109

קורס אחזור מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  16:45  ד"ר ברזילי אורלי  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  11:15  13:45  ד"ר ברזילי אורלי  כלכלה 108

קורס תכנות לצד שרת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  09:15  11:45  ד"ר ברזילי אורלי  כלכלה 209 - מעבדה

קורס תכנות WEB שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  ד"ר ברזילי אורלי  כלכלה 102

קורס ניהול איכות תוכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  ד"ר ברזילי אורלי  כלכלה 204

קורס פייתון שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  11:15  13:45  ד"ר ברזילי אורלי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  08:15  10:45  ד"ר ברזילי אורלי  

קורס אחזור מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברזילי אורלי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  16:00  19:15  ד"ר ברזילי אורלי