דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גולולובוב אולג   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  20:30  מר גולולובוב אולג  

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר) שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גולולובוב אולג, מר קופרמן ישי   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  22:00  מר גולולובוב אולג  

קורס מבוא למדעי הרפואה ב' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גולולובוב אולג   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:00  20:15  מר גולולובוב אולג