קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גולולובוב אולג, ד"ר מזור רועי דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  20:15  מר גולולובוב אולג  מכללת מבח"ר

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גולולובוב אולג

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:00  22:00  מר גולולובוב אולג  מכללת מבח"ר

קורס מבוא למדעי הרפואה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גולולובוב אולג

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:00  14:15  מר גולולובוב אולג  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גולולובוב אולג

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  10:30  מר גולולובוב אולג  כלכלה N-02

קורס מבוא למדעי הרפואה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גולולובוב אולג

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:00  20:15  מר גולולובוב אולג  מכללת מבח"ר