קורס חברה ומשפחה ביפן שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  ד"ר בלוך דלית  ווסטון 111

קורס מבוא לאנתרופולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר בלוך דלית  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  ד"ר בלוך דלית  ווסטון 007

קורס חברה ומשפחה ביפן שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר בלוך דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  ד"ר בלוך דלית  ווסטון 026