קורס מבני נתונים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פרנס מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  09:15  11:45  פרופ' פרנס מיכל  
 א  ה  11:15  12:45  פרופ' פרנס מיכל  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פרנס מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  11:45  פרופ' פרנס מיכל  
 א  ה  08:30  10:00  פרופ' פרנס מיכל  

קורס אלגוריתמים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פרנס מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  14:45  פרופ' פרנס מיכל  
 ב  ה  12:15  13:45  פרופ' פרנס מיכל  

קורס אלגוריתמים אולטרה-יעילים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פרנס מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  18:45  פרופ' פרנס מיכל