קורס מבני נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פרנס מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  12:45  פרופ' פרנס מיכל  ווסטון 132
 א  ה  11:00  12:30  פרופ' פרנס מיכל  ווסטון 005

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פרנס מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  11:45  פרופ' פרנס מיכל  ווסטון 003
 א  ה  08:30  10:00  פרופ' פרנס מיכל  ווסטון 005

קורס אלגוריתמים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פרנס מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:15  11:45  פרופ' פרנס מיכל  ווסטון 126
 ב  ה  12:15  13:45  פרופ' פרנס מיכל  ווסטון 007