קורס אלגברה ליניארית 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' קפלן גיל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  13:00  14:30  פרופ' קפלן גיל  ווסטון 001
 א  ג  13:00  14:30  פרופ' קפלן גיל  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' קפלן גיל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  11:45  פרופ' קפלן גיל  ווסטון 001
 א  ג  10:15  11:45  פרופ' קפלן גיל  ווסטון 007