קורס הכרת הדיווח הפיננסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בר-לב רונן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:30  10:00  מר בר-לב רונן  כלכלה 109

קורס הבנה עסקית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בר-לב רונן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  מר בר-לב רונן  פומנטו 03