קורס ניהול השיווק שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  11:30  14:00  ד"ר גיל אור אורן  כלכלה 208

קורס פרוייקט גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:00  06:45  ד"ר גיל אור אורן  

קורס שיווק בעידן דיגיטלי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  09:00  11:30  ד"ר גיל אור אורן  כלכלה 208

קורס אסטרטגיה שיווקית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:00  18:30  ד"ר גיל אור אורן  כלכלה 205

קורס אסטרטגיה דיגיטלית וחדשנות ארגונית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:45  20:15  ד"ר גיל אור אורן  כלכלה 205