דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס עקרונות היזמות העסקית שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:00  10:30  ד"ר גיל אור אורן  

קורס פרוייקט גמר שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן, פרופ' ונציה יצחק, פרופ' גנזך יואב   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ש  08:15  08:20  ד"ר גיל אור אורן  

קורס אסטרטגיה שיווקית שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:00  18:30  ד"ר גיל אור אורן  כלכלה 103

קורס שיווק שירותים שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:45  20:15  ד"ר גיל אור אורן  כלכלה 103

קורס ניהול השיווק שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  11:30  14:00  ד"ר גיל אור אורן  

קורס פרוייקט גמר שנה"ל 2024


קורס מסוג המשך עבודת גמר     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן, פרופ' ונציה יצחק, פרופ' גנזך יואב   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ש  08:15  08:20  ד"ר גיל אור אורן  

קורס שיווק בעידן דיגיטלי שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:00  10:30  ד"ר גיל אור אורן  

קורס טרנפורמציה עסקית דיגיטלית שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גיל אור אורן   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:45  20:15  ד"ר גיל אור אורן