קורס ביולוגיה של התא שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:00  11:30  ד"ר מילין אבירם  כלכלה N-02

קורס מבוא לאימונולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  11:45  12:30  ד"ר מילין אבירם  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:30  09:15  ד"ר מילין אבירם  כלכלה 104

קורס מבוא לאימונולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:00  16:45  ד"ר מילין אבירם  

קורס אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה, וירולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  15:00  17:15  ד"ר מילין אבירם  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מיקרוביולוגיה, וירולוגיה רפואית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר מילין אבירם  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:00  11:30  ד"ר מילין אבירם  כלכלה 212

קורס מיקרוביולוגיה, וירולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  17:30  ד"ר מילין אבירם  מכללת מבח"ר

קורס גנטיקה ואמבריולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מילין אבירם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:00  17:30  ד"ר מילין אבירם  מכללת מבח"ר