קורס הראיון הקליני שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גורני דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  גב' גורני דנה  פומנטו 203- כיתת סמינר

קורס אבחון והערכה של האישיות ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גורני דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  גב' גורני דנה  פומנטו 202- כיתת סמינר