דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס הראיון הקליני שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גורני ששון דנה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  גב' גורני ששון דנה  ווסטון 239

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית א' שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' גורני ששון דנה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  גב' גורני ששון דנה  

קורס תאוריה וגישות טיפוליות בטראומה שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' גורני ששון דנה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  גב' גורני ששון דנה  

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ב' שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' גורני ששון דנה   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  08:15  09:45  גב' גורני ששון דנה