קורס הגירה ופליטות בין עבר והווה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ירון מסגנה הדס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  ד"ר ירון מסגנה הדס  ווסטון 031

קורס מבוא לאנתרופולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ירון מסגנה הדס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  ד"ר ירון מסגנה הדס  ווסטון 003

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ירון מסגנה הדס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר ירון מסגנה הדס  כלכלה 102

קורס הגירה ופליטות בין עבר והווה שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר ירון מסגנה הדס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:15  19:45  ד"ר ירון מסגנה הדס  

קורס שיטות מחקר מתקדמות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ירון מסגנה הדס, ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  11:45  ד"ר ירון מסגנה הדס  ווסטון 007