קורס מדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגר שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:00  14:15  ד"ר טרביה מהדי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  09:40  11:50  ד"ר טרביה מהדי  

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:00  09:30  ד"ר טרביה מהדי  

קורס חשיבה קלינית,קריטית,ניהול והטיפול והדרכת שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, גב' כהן רינת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:30  15:00  ד"ר טרביה מהדי  

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגר שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, גב' כהן ירוחין דינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:15  11:45  ד"ר טרביה מהדי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, גב' כהן ירוחין דינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:15  15:45  ד"ר טרביה מהדי  

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  ד"ר טרביה מהדי  

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 2 - ילד ומתבגר שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, גב' כהן ירוחין דינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  14:00  ד"ר טרביה מהדי  

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' - פנימיות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, ד"ר עואודה ח'אלד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  08:00  14:15  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, ד"ר עואודה ח'אלד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  08:00  14:15  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 104