קורס מדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, ד"ר אבו-רקייה ריאד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:00  14:15  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, ד"ר אבו-רקייה ריאד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  09:30  11:45  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 204

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:30  16:00  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס חשיבה קלינית,קריטית,ניהול והטיפול והדרכת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:45  13:00  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  10:30  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 104

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:30  12:00  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 104

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:15  15:30  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 111

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  10:00  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 110

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 2 - ילד ומתבגר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:00  14:00  ד"ר טרביה מהדי  כלכלה 104

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' - פנימיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, ד"ר עואודה חאלד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  08:15  14:00  ד"ר טרביה מהדי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר טרביה מהדי, ד"ר עואודה חאלד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  08:15  14:00  ד"ר טרביה מהדי