קורס מבוא ללימודי פסיכולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  מר גוטליב יאיר  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 01

קורס פסיכופתולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:15  09:45  מר גוטליב יאיר  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  מר גוטליב יאיר  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 02

קורס פסיכולוגיה התפתחותית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 04

קורס פסיכופתולוגיה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  מר גוטליב יאיר  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  מר גוטליב יאיר  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס היבטים פסיכולוגיים של רוע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  מר גוטליב יאיר  ווסטון 239

קורס פסיכולוגיה התפתחותית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  12:15  14:45  מר גוטליב יאיר  

קורס היבטים פסיכולוגיים של רוע שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  15:15  16:45  מר גוטליב יאיר  

קורס סוגיות אתיות בפסיכולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 01

קורס מבוא לפסיכותרפיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 04

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 01

קורס סוגיות אתיות בפסיכולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  מר גוטליב יאיר  פומנטו 211

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  מר גוטליב יאיר  

קורס מבוא לפסיכולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:30  12:00  מר גוטליב יאיר  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מבוא לפסיכולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  מר גוטליב יאיר  

קורס מבוא לפסיכולוגיה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:15  09:45  מר גוטליב יאיר  כלכלה 109
 ב  ג  08:00  09:30  מר גוטליב יאיר  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר גוטליב יאיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  08:30  12:00  מר גוטליב יאיר