קורס פסיכולוגיה חברתית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:30  12:00  פרופ' חלבי סאמר  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  פרופ' חלבי סאמר  פומנטו 02

קורס יהודים-ערבים:דיאלוג, קונפליקט ויחסים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  19:45  פרופ' חלבי סאמר  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס סמינר פסיכולוגי: הנחייה אישית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:15  09:45  פרופ' חלבי סאמר  

קורס בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית של יחסים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  פרופ' חלבי סאמר  פומנטו 213

קורס פסיכולוגיה חברתית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  פרופ' חלבי סאמר  פומנטו 04

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  פרופ' חלבי סאמר  פומנטו 03

קורס בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית של יחסים שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  פרופ' חלבי סאמר  

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  פרופ' חלבי סאמר  

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:00  פרופ' חלבי סאמר  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' חלבי סאמר  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' חלבי סאמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  פרופ' חלבי סאמר