קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:30  11:00  גב' מרינוב עדי  ווסטון 003
 א  ה  12:15  13:45  גב' מרינוב עדי  ווסטון 127

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  11:15  12:45  גב' מרינוב עדי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:15  14:45  גב' מרינוב עדי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  גב' מרינוב עדי   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:30  10:00  גב' מרינוב עדי   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  13:45  גב' מרינוב עדי  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  11:45  גב' מרינוב עדי  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מבני נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי, מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  גב' מרינוב עדי  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי, מר עברון יותם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  גב' מרינוב עדי  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי, מר בלפר יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  10:45  גב' מרינוב עדי  כלכלה 204

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' מרינוב עדי, ד"ר פרי מור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  גב' מרינוב עדי  כלכלה 208