קורס סוגיות בפסיכולוגיית ספורט קליני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר נחום אוהד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  מר נחום אוהד  פומנטו 102

קורס פסיכולוגיה של ביצוע מיטבי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר נחום אוהד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:15  12:45  מר נחום אוהד