קורס מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:45  17:15  פרופ' שניר רפאל  כלכלה 102

קורס התערבויות של ניהול משאבי אנוש שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  17:30  19:00  פרופ' שניר רפאל  כלכלה 102

קורס סדנה: השקעה ניכרת בעבודה - טבעה, גורמיה, שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:00  13:30  פרופ' שניר רפאל  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס העבודה: עמדות,משמעות ודפוסים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  פרופ' שניר רפאל  כלכלה 212

קורס מבוא לניהול משאבי אנוש שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  פרופ' שניר רפאל  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  15:15  16:45  פרופ' שניר רפאל  כלכלה 212

קורס העבודה: עמדות,משמעות ודפוסים שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  פרופ' שניר רפאל  

קורס פיתוח ארגוני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  פרופ' שניר רפאל  פומנטו 02

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שניר רפאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' שניר רפאל