קורס הרעיון הציוני והמחשבה הלאומית היהודית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אורם מתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  15:30  17:00  פרופ' אורם מתן  ווסטון 132

קורס מחשבה ביקורתית ומודרניות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אורם מתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  פרופ' אורם מתן  ווסטון 132

קורס היסודות הפילוסופיים של התיאוריה הכלכלית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אורם מתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  פרופ' אורם מתן  ווסטון 132

קורס ממקורות היהדות לפילוסופיה פוליטית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אורם מתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  פרופ' אורם מתן  ווסטון 115

קורס לאומיות כתרבות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אורם מתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  פרופ' אורם מתן  ווסטון 115

קורס מחשבה ביקורתית ומודרניות שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' אורם מתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  פרופ' אורם מתן  

קורס פוליטיקה של זהויות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' אורם מתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  פרופ' אורם מתן  ווסטון 114

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' אורם מתן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  14:15  16:45  פרופ' אורם מתן