דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס אנגלית ברמת בסיסי שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורביץ גרומט שושנה      שפת הוראה של הקורס : אנגלית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  15:15  17:30  גב' הורביץ גרומט שושנה  כלכלה 212
 א  ד  15:30  17:45  גב' הורביץ גרומט שושנה  כלכלה 111

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורביץ גרומט שושנה      שפת הוראה של הקורס : אנגלית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  17:30  גב' הורביץ גרומט שושנה  

קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורביץ גרומט שושנה      שפת הוראה של הקורס : אנגלית  

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:45  19:00  גב' הורביץ גרומט שושנה