קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורוביץ-גרומט שושנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  19:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  כלכלה 110

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורוביץ-גרומט שושנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:00  19:30  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  כלכלה 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורוביץ-גרומט שושנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  15:35  18:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  כלכלה 103

קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורוביץ-גרומט שושנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:00  18:00  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  ווסטון 034

קורס אנגלית בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורוביץ-גרומט שושנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  11:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  כלכלה 109
 א  ד  13:00  15:30  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  כלכלה N-03
 א  ה  13:15  15:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  ווסטון 131

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' הורוביץ-גרומט שושנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  

קורס אנגלית בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורוביץ-גרומט שושנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  12:15  14:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  
 קיץ  ד  16:15  18:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  
 קיץ  ה  15:15  17:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הורוביץ-גרומט שושנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:15  18:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  
 קיץ  ב  15:15  17:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה  
 קיץ  ה  12:15  14:45  גב' הורוביץ-גרומט שושנה