קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:15  10:45  ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה  ווסטון 005

קורס אלגברה ליניארית 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  19:15  21:30  ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה  ווסטון 001
 א  ו  12:15  13:45  ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה  ווסטון 001

קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:15  13:45  ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה  ווסטון 127
 ב  ב  09:15  10:45  ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה  ווסטון 003

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:15  09:45  ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה  ווסטון 034

קורס שימושי אלגברה לינארית במדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:15  16:45  ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה  ווסטון 001
 ב  ב  16:15  17:45  ד"ר גולדנברג אלעזר צבי אריה  ווסטון 003