דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס אלגוריתמים שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גולדנברג אלעזר   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  14:45  ד"ר גולדנברג אלעזר  ווסטון 035
 א  ג  13:15  14:45  ד"ר גולדנברג אלעזר  ווסטון 127

קורס שימושי אלגברה לינארית במדעי המחשב שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גולדנברג אלעזר   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  ד"ר גולדנברג אלעזר  ווסטון 035
 א  ג  16:15  17:45  ד"ר גולדנברג אלעזר  ווסטון 127