קורס צרכנות, חברה ומדיניות ציבורית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שמיר עומרי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  11:45  ד"ר שמיר עומרי  ווסטון 126