קורס מפגשים עם הביולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:15  11:00  ד"ר שוויקי דורית  ווסטון 126

קורס גנים וסביבה בתורשת האדם שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:30  11:15  ד"ר שוויקי דורית  ווסטון 126

קורס מפגשים עם הביולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:30  14:00  ד"ר שוויקי דורית  ווסטון 126

קורס גנים וסביבה בתורשת האדם שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  11:30  14:00  ד"ר שוויקי דורית  ווסטון 126