קורס גנים וסביבה בתורשת האדם שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  10:45  ד"ר שוויקי דורית  

קורס קורונה: מגפה עולמית שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:15  13:45  ד"ר שוויקי דורית  

קורס מפגשים עם הביולוגיה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  10:45  ד"ר שוויקי דורית  

קורס גנים וסביבה בתורשת האדם שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  11:15  13:45  ד"ר שוויקי דורית  

קורס מפגשים עם הביולוגיה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שוויקי דורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  11:15  13:45  ד"ר שוויקי דורית