קורס סטטיסטיקה למנהל עסקים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה, מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:00  10:30  ד"ר סטוקלין ילנה  כלכלה 103

קורס יישומים סטטיסטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  11:15  13:45  ד"ר סטוקלין ילנה  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  12:45  ד"ר סטוקלין ילנה  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:15  10:45  ד"ר סטוקלין ילנה  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס סטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  ד"ר סטוקלין ילנה  פומנטו 213

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר סטוקלין ילנה  פומנטו 213