קורס סטטיסטיקה א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:15  10:45  ד"ר סטוקלין ילנה  
 א  ג  10:15  11:45  גב' פישלוביץ סביון  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  11:45  ד"ר סטוקלין ילנה  
 א  ד  10:15  11:45  גב' פישלוביץ סביון  
 א  ד  15:15  16:45  מר שגב נועם  

קורס יישומים סטטיסטיים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  10:45  ד"ר סטוקלין ילנה  

קורס סטטיסטיקה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר סטוקלין ילנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  ד"ר סטוקלין ילנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר סטוקלין ילנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סטוקלין ילנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר סטוקלין ילנה