קורס תיאוריה מחקר ושדה בפסיכולוגיה התפתחותית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מקדוויט שי דנה, גב' קורן-קופ אפרת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר מקדוויט שי דנה  פומנטו 103
 א  ג  14:00  15:30  ד"ר מקדוויט שי דנה  פומנטו 104

קורס מנטליזציה ואמפתיה הורית בראיה מחקרית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מקדוויט שי דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר מקדוויט שי דנה  פומנטו 104

קורס לידתו של תינוק - לידתה של משפחה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מקדוויט שי דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר מקדוויט שי דנה  פומנטו 204

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר מקדוויט שי דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר מקדוויט שי דנה  פומנטו 103

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מקדוויט שי דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  ד"ר מקדוויט שי דנה  

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מקדוויט שי דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  ד"ר מקדוויט שי דנה  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מקדוויט שי דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר מקדוויט שי דנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר מקדוויט שי דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר מקדוויט שי דנה