קורס אלגברה לינארית 1 שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  15:00  16:30  פרופ' לוי דני  
 א  ה  13:15  14:45  פרופ' לוי דני  

קורס מבוא לתורת המספרים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  17:30  19:00  פרופ' לוי דני  
 א  ה  17:15  18:45  פרופ' לוי דני  

קורס מתמטיקה בדידה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  12:45  פרופ' לוי דני  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:15  16:45  פרופ' לוי דני  

קורס מטעמים מתמטיים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  17:15  20:45  פרופ' לוי דני