קורס אלגברה לינארית 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  13:00  14:45  פרופ' לוי דני  ווסטון 128
 א  ד  15:15  16:45  פרופ' לוי דני  ווסטון 031

קורס מבוא לתורת המספרים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  17:45  פרופ' לוי דני  ווסטון 128
 א  ד  17:15  18:45  פרופ' לוי דני  ווסטון 031

קורס מתמטיקה בדידה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  12:45  פרופ' לוי דני  ווסטון 003

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  15:15  16:45  פרופ' לוי דני  ווסטון 032

קורס מטעמים מתמטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' לוי דני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  17:15  20:45  פרופ' לוי דני  ווסטון 003