קורס ארגון המחשב ושפת סף שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שטיין אסתר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:15  14:45  ד"ר שטיין אסתר  ווסטון 031

קורס ארכיטקטורת מחשבים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שטיין אסתר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  13:15  14:45  ד"ר שטיין אסתר  ווסטון 127
 א  ה  15:15  16:45  ד"ר שטיין אסתר  ווסטון 232

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שטיין אסתר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר שטיין אסתר  ווסטון 007
 ב  ה  08:15  09:45  ד"ר שטיין אסתר  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שטיין אסתר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:15  10:45  ד"ר שטיין אסתר  ווסטון 005
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר שטיין אסתר  ווסטון 003

קורס מעבדה בתכנות מקבילי - וקטורי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שטיין אסתר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:30  17:00  ד"ר שטיין אסתר  כלכלה 202 - חדר עסקאות