קורס עיר, מגדר ומיניות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שרון סמדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  ד"ר שרון סמדר  ווסטון 115

קורס תיאוריות סוציולוגיות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שרון סמדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר שרון סמדר  ווסטון 127
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר שרון סמדר  ווסטון 007

קורס סוציולוגיה אורבנית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שרון סמדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר שרון סמדר  ווסטון 127

קורס עיר, מגדר ומיניות שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר שרון סמדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  ד"ר שרון סמדר