קורס מערכות הפעלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  10:45  מר מלמד צבי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  11:15  12:45  מר מלמד צבי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:15  14:45  מר מלמד צבי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:00  19:30  מר מלמד צבי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:00  13:30  מר מלמד צבי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס ארגון המחשב ושפת סף שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  מר מלמד צבי  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  מר מלמד צבי  ווסטון 005

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  מר מלמד צבי  ווסטון 005

קורס מערכות הפעלה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:45  מר מלמד צבי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  מר מלמד צבי   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מלמד צבי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  מר מלמד צבי   ווסטון 217 - מעבדה