קורס סטטיסטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  09:15  10:45  מר כהן איל  פומנטו 201

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  11:15  12:45  מר כהן איל  פומנטו 201

קורס פסיכולוגיה התפתחותית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:30  10:00  מר כהן איל  כלכלה 101

קורס תגבור בקורס SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:00  מר כהן איל  

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  15:15  16:00  מר כהן איל  פומנטו 210- מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:15  14:00  מר כהן איל  פומנטו 210- מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  11:15  12:00  מר כהן איל  פומנטו 210- מעבדה

קורס מעבדה בסטטיסטיקה SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:00  16:45  מר כהן איל  פומנטו 210- מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:00  14:45  מר כהן איל  פומנטו 210- מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:00  12:45  מר כהן איל  פומנטו 210- מעבדה

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  11:15  12:45  מר כהן איל  

קורס מעבדה בסטטיסטיקה SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  12:45  13:45  מר כהן איל  

קורס פסיכולוגיה התפתחותית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  15:00  16:30  מר כהן איל  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס פסיכולוגיה התפתחותית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  מר כהן איל  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  מר כהן איל  כלכלה 104

קורס פסיכולוגיה התפתחותית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:00  17:30  מר כהן איל  מכללת מבח"ר

קורס סטטיסטיקה מורחב א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  12:45  מר כהן איל  כלכלה N-03

קורס סטטיסטיקה מורחב ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר כהן איל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:00  17:30  מר כהן איל