קורס מדעי הסיעוד ג'-סיעוד בגריאטריה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  גב' נשר אינה  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:00  12:30  גב' נשר אינה  כלכלה 212

קורס מבוא למדעי הרפואה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  11:45  גב' נשר אינה  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:30  17:45  גב' נשר אינה  כלכלה N-02

קורס מבוא למדעי הרפואה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:00  13:30  גב' נשר אינה  כלכלה 001 - אודיטוריום