קורס מדעי הסיעוד ג'-סיעוד בגריאטריה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:45  13:15  גב' נשר אינה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:00  11:30  גב' נשר אינה  

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1- פנימיות חלק א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה, מר פוקרא אחמד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  12:30  גב' נשר אינה  

קורס מבוא למדעי הרפואה א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:00  12:15  גב' נשר אינה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:30  14:45  גב' נשר אינה  

קורס מבוא למדעי הרפואה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:40  18:10  גב' נשר אינה