דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 23:09

קורס מדעי הסיעוד ג'-סיעוד בגריאטריה שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  גב' נשר אינה  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  גב' נשר אינה  כלכלה 111

קורס מבוא למדעי הרפואה א' שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  11:45  גב' נשר אינה  כלכלה 204

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:00  15:30  גב' נשר אינה  כלכלה N-02

קורס מבוא למדעי הרפואה שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  15:00  16:30  גב' נשר אינה  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מדעי הסיעוד ג' - סיעוד בגריאטריה שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נשר אינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:40  18:10  גב' נשר אינה  כלכלה 001 - אודיטוריום